Kilometry Dobra wracają do Katowic. Open-Mind odpowiada za komunikację wydarzenia w mediach


W marcu tego roku rusza kampania Kilometry Dobra. W Katowicach organizacją, która dołączyła do akcji jest Fundacja „Index do przyszłości”, która zbierać będzie fundusze dla Centrum Integracji Międzypokoleniowej „Bezpieczna Twierdza”. Agencja Open-Mind odpowiadać będzie za komunikację wydarzenia w mediach. Dwa lata temu wspólnie z Wydawnictwem Debit organizowaliśmy w ramach finału kampanii akcję - "Czytamy i pomagamy". Od każdej przeczytanej strony Wydawnictwo Debit przekazywało złotówkę dla stowarzyszenia Dom Aniołów Stróżów, które w 2018 roku było bohaterem Katowickich Kilometrów Dobra.  

 

 

 

W tym roku do Katowic wracają Kilometry Dobra.  To stworzona przez Polski Instytutu Filantropii międzynarodowa kampania dobroczynna, która sprawia, że organizacje pozarządowe uzyskują pieniądze na realizację swoich celów, a także budują sieć wsparcia i wzmacniają swoją sprawność. W ciągu ostatnich 6 lat do fundacji i stowarzyszeń trafiło ponad 5,5 mln zł na realizację 220 różnych projektów. 7. edycja Kampanii rozpocznie się 1 marca 2020 r. i potrwa do 2 czerwca 2020 r. W Katowicach kampania pomoże zebrać fundusze dla Centrum Integracji Międzypokoleniowej „Bezpieczna Twierdza”

„To dla nas wielkie wyróżnienie, ale też szansa, by pokazać mieszkańcom Katowic ile robi Fundacja Index do Przyszłości. Działamy od 2015 roku pomagając dzieciom i dokładnie od roku (Twierdza Seniora właśnie obchodzi swój pierwszy jubileusz) motywujemy seniorów do aktywności. Teraz naszym najważniejszym projektem jest stworzenie Centrum Integracji Międzypokoleniowej "Bezpieczna Twierdza", które byłoby miejscem spotkań i wymiany doświadczeń podopiecznych naszych dwóch placówek: świetlicy dla dzieci i młodzieży "Bezpieczna Twierdza" oraz seniorów i seniorek z "Twierdzy Seniora", a także miejscem spotkań, warsztatów i ciekawych wydarzeń organizowanych dla lokalnej społeczności” — mówi Anna Skrzyńska – Prezes Zarządu Fundacji Index do Przyszłości.

Katowicka Fundacja w swojej działalności skupia się przede wszystkim na dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Od września 2017 roku prowadzi w katowickiej dzielnicy Ligota-Panewniki placówkę opiekuńczo-wychowawczą „Bezpieczna Twierdza”, gdzie opiekuje się dziećmi z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przede wszystkim doświadczających wielokrotnego wykluczenia oraz pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo. Prowadzi dla nich zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz koła zainteresowań. Zapewnia także opiekę psychologa, organizację wspólnych projektów, imprez i wycieczek. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia podopieczni fundacji spotkali się z piłkarzem Arkadiuszem Milikiem w jego restauracji Food&Ball w Katowicach. 

„Dla dzieci to było niesamowite przeżycie. Na długo zapamiętamy to spotkanie.  Pan Arek jest niezwykle otwarty i życzliwy, w dodatku ma ogromne serce. Podopieczni naszej fundacji mieli możliwość porozmawiać z nim o piłce, ale nie tylko. Takie spotkania pomagają nam realizować misję, jaką jest ukazywanie podopiecznym szans i możliwości jakie przed nimi stoją. Każdy z nas jest obdarzony wyjątkowymi talentami, jednak nie zawsze warunki w jakich żyjemy sprzyjają realizacji naszych zdolności. Chcemy budować w naszych podopiecznych poczucie własnej wartości i wiary w siebie” – dodaje Natalia Grabka – członkini Zarządu Fundacji INDEX do Przyszłości.

Kilometry Dobra działają w oparciu o współpracę organizacji społecznych, samorządów i biznesu. Kampania integruje i mobilizuje lokalne społeczności w działaniu dla wspólnego dobra. W trakcje zbierania pieniędzy dobro jest symbolicznie mierzone. Zabawa polega na układaniu ciągu monet o jednym nominale (złotówek) i próbie pobicia rekordu Guinnessa w długości tego ciągu. W 2018 roku pieniądze w ramach Kilometrów Dobra zbierano na podopiecznych Domu Aniołów Stróżów. W tym roku będzie to Centrum Integracji Międzypokoleniowej „Bezpieczna Twierdza”. Patronat nad tegoroczną kampanią objął Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa.