Open-Mind na 9. Europejskim Kongresie MŚP w Katowicach


Za nami 9. Europejski Kongres MŚP w Katowicach. Doskonała okazja do spotkań, kuluarowych rozmów, paneli i warsztatów. Jak co roku byliśmy obecni zarówno jako uczestnicy, jak i paneliści. W czwartek o godz. 12.00 ogłoszono wyniki w konkursie Śląska Rzecz 2018. Wydarzenie połączone było z wystawą, a galę wręczenia nagród prowadziła Olga Kostrzewska-Cichoń. W piątek założycielka agencji Open-Mind wystąpiła na kongresie w roli ekspertki na panelu "Miasto przyjazne mieszkańcom. Tu chce się żyć!". 

Miasto przyjazne mieszkańcom. Tu chce się żyć! - taki panel odbył się w trzecim dniu 9. Europejskiego Kongres MŚP. "Katowice jeśli chcą rozwijać się w kierunku miasta przyjaznego mieszkańcom, muszą tych mieszkańców słuchać. Idealnym polem do dyskusji są rady dzielnic oraz ruchy miejskie. Ja osobiście nie chcę już w mieście więcej dróg dla samochodów, chcę więcej parków, ścieżek rowerowych, ale też żłobków i przedszkoli" - mówiła Olga Kostrzewska-Cichoń komentując słowa prezydent Zabrza. Małgorzata Mańka-Szulik stała na stanowisku, że głos kierowców jest ważny i należy brać go pod uwagę projektując np. centra przesiadkowe. Cała dyskusja o miastach toczyła się także w kontekście zmian klimatu (wystąpienie Pawła Wyszomirskiego z fundacji Napraw Sobie Miasto), angażowania ruchów miejskich oraz tworzenia dobrej przestrzeni publicznej z uwzględnieniem kultury (tu mądry głos Alicji Knast z Muzeum Śląskiego). Duże zainteresowanie panelem pokazało, że sporo osób chce miasta przyjaznego mieszkańcom - centrów bez samochodów, za to z zielenią w mieście.