Pandemia vs. Dobroczynność. Katowickie Kilometry Dobra dla Bezpiecznej Twierdzy w Katowicach


Nie tak miało być, ale nie poddajemy się i wciąż wspieramy Centrum Integracji Międzypokoleniowej "Bezpieczna Twierdza". Warto zwrócić uwagę, jak pandemia utrudnia pracę organizacjom pozarządowym. 

 

Zamiast zbiórek w szkołach, puste puszki, które nie doczekały kwest. Zamiast pikników z lokalną społecznością, szycie w domach maseczek i przygotowywanie obiadów dla seniorów. Dla Centrum Integracji Międzypokoleniowej „Bezpieczna Twierdza” pandemia koronawirusa zmieniła nie tylko codzienną pracę i dbanie o podopiecznych. Zmieniła także plany o budowie niezwykłego miejsca integracji. 

- To nie jest dla nas łatwy czas, ale nie jesteśmy jedyni. Zamiast się użalać – działamy. Staramy się wspierać online naszych podopiecznych, zapewniamy też wsparcie seniorom, chociażby poprzez gotowanie im obiadów i zachęcanie do szycia maseczek, co ma też walor terapeutyczny. Ale siedząc w pustej świetlicy pojawia się też smutek, że nie udało się przeprowadzić kampanii Kilometry Dobra. To miała być dla nas szansa na pokazanie mieszkańcom Katowic ile robi Fundacja Index do Przyszłości— mówi Anna Skrzyńska – Prezes Zarządu Fundacji Index do Przyszłości.

Celem katowickich Kilometrów Dobra było stworzenie Centrum Integracji Międzypokoleniowej "Bezpieczna Twierdza", które byłoby miejscem spotkań i wymiany doświadczeń podopiecznych dwóch placówek: świetlicy dla dzieci i młodzieży "Bezpieczna Twierdza" oraz seniorów i seniorek z "Twierdzy Seniora", a także miejscem spotkań, warsztatów i ciekawych wydarzeń organizowanych dla lokalnej społeczności”. Inicjatywę wsparł prezydent Katowic Marcin Krupa podkreślając, jak ważna jest integracja międzypokoleniowa, która znakomicie wpisuje się w ideę budowania społeczeństwa obywatelskiego. W projekt zaangażowane były katowickie szkoły, lokalni przedsiębiorcy, ale też takie podmioty, jak Galeria Libero, gdzie fundacja zdążyła przeprowadzić tylko jedną kwestę.

- Mieliśmy wielkie plany, z których niestety niewiele wyszło. Jedyną możliwą formą zbiórek okazały się dla nas licytacje na Facebooku, darowizny z zakupów online z udziałem portalu FaniMani i kampania 1%, w której pokładamy nadzieję. Ale zachęcanie do pomagania w czasie pandemii i kwarantanny jest trudne – każdy z nas znalazł się w pewnym sensie w trudnej sytuacji, a priorytetem stała się właśnie walka z wirusem – tłumaczy Natalia Grabka – członkini Zarządu Fundacji INDEX do Przyszłości.

Pojawiły się nowe potrzeby i fundacja skierowała swoje działania na inne tory. Poza szyciem maseczek i wspieraniem podopiecznych prowadziła wspólnie z katowickimi radnymi zbiórkę środków do dezynfekcji dla podopiecznych placówek.

- Niedługo w ograniczony sposób otworzymy świetlicę i klub seniora, ale przestrzeganie norm sanitarnych również kosztuje. Już teraz widzimy też potrzebę opłacenia większej liczby godzin dla psychologa. Marzą nam się również tablety dla naszych podopiecznych, dla których posiadanie smartfona czy komputera nie jest oczywistością. Przed nami wiele nowych wyzwań i pracy, ale cieszymy się, że jest Bezpieczna Twierdza, a każda przekazana nam złotówka jest dla nas bardzo ważna – dodaje Natalia Grabka.

Co dalej? Fundacja mimo trudnej sytuacji liczy na wsparcie. Wciąż można przekazywać darowiznę na placówkę, która w swojej działalności skupia się przede wszystkim na dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Od września 2017 roku prowadzi w katowickiej dzielnicy Ligota-Panewniki placówkę opiekuńczo-wychowawczą „Bezpieczna Twierdza”, gdzie opiekuje się dziećmi z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przede wszystkim doświadczających wielokrotnego wykluczenia oraz pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo. Prowadzi dla nich zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz koła zainteresowań. Zapewnia także opiekę psychologa, organizację wspólnych projektów, imprez i wycieczek. Jeśli, podobnie jak my, chcecie wesprzeć fundację darowizną - podajemy numer konta: